Стипендии на ученици

Без категория

Уважаеми ученици,
Американска фондация за България за поредна година дава стипендии на ученици с отлични постижения и изявени интереси по математика, природни науки, чужди езици и изкуства.
Критериите и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на официалната страницата на Американска фондация за България.

http://afbulgaria.org/126/page.html

Всички желаещи ученици могат да подадат документи в срок до 25.10.2019 г. в стаята на зам.-директорите.