„ППМГ Бургас Challenge” – 2020 г.

Водещи новини

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЕТО „ППМГ БУРГАС CHALLENGE“

Кой може да участва, какъв е регламентът и как да се запишете, може да прочетете тук:

Регламент на „ППМГ Бургас Challenge”, 2020 г.

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. „ППМГ Бургас Challenge“ се провежда по математика и физика.
 • Записването се извършва онлайн чрез попълване на електронна форма на адрес: https://forms.gle/9oSBgZWDnyU5ZihD6
  • Поради извънредното положение състезанието се провежда дистанционно.
 • В деня на провеждането участниците получават на зададения от тях електронен адрес условията на задачите в началния час на състезанието. Те разполагат със състезателното време и още 30 минути, в които трябва да снимат/сканират работата си и да я изпратят на официалната поща на състезанието. Работи, получени след крайния срок, не участват в официалната класация.
 • Подробни инструкции за провеждането ще бъдат изпратени на всеки участник след записване.
 • Темите в състезанията се съставят за ученици от V до XII клас. Допуска се и участие на:
 • Ученици до IV клас включително, във възрастова група V клас;
 • Завършили средно училище, в най-високата възрастова група (IX-XII/XI-XII клас). При това писмените работи на завършилите участват в отделно класиране (отворена група). При изявено желание завършилите могат да работят и по тема за по-ниска възрастова група. Писмените работи на тези участници се проверяват и оценяват, но те не участват в официалното класиране.
 • Участници извън България, като организаторите имат задължението да осигурят превод на задачите на френски или английски език.
 • При изявено желание ученик може да се яви на тема за по-висока възрастова група от тази, съответстваща на неговия клас. Това се указва във формата за регистрация.
 • По време на състезанията не се разрешава:
 • Използването на учебници и други учебни пособия (сборници, теми от олимпиади и състезания);
 • Комуникацията с други участници.
 • След приключване на състезанията:
 • Задачите и решенията в ce публикуват онлайн.
 • Участниците биват запознати с класирането си по зададена от тях електронна поща.
 • Наградите в състезанието се осигуряват от училищното ръководство и от спонсори.

II.  СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

 1. Състезанието по математика се провежда в събота, 9 май 2020 г., с начало 9:00 часа за всички възрастови групи.
 • Необходимият за решаване на задачите учебен материал е съобразен с най-малките участници в дадена възрастова група. Взима се предвид учебната програма по предмета „Математика“, задължителна, профилирана и допълнителна подготовка.
 • Състезанието по математика се провежда в четири възрастови групи: V, VI, VII-VIII и IX-XII клас.
 • Форматът на състезанието по математика е:
 • За група IX-XII клас – 3 задачи при време за работа 4 часа. Максималният брой точки е 21, като всяка задача се оценява с до 7 точки.
 • За останалите възрастови групи – 4 задачи при време за работа 4.5 часа. Максималният брой точки е 26, като първите две задачи се оценяват с до 6 точки, а вторите две задачи се оценяват с до 7 точки.
 • Помощни пособия:
 • Разрешено е използването на чертожни инструменти – линия, пергел и транспортир.
 • Не е разрешено използването на изчислителна техника.

III.  СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

 1. Състезанието по физика се провежда в неделя, 10 май 2020 г., с начало 9:00 часа за всички възрастови групи.
 • Необходимият за решаване на задачите учебен материал е съобразен с най-малките участници в дадена възрастова група, като се взима предвид учебната програма по предметите „Математика“, „Физика и астрономия“ и „Човекът и природата“, задължителна и профилирана подготовка.
 • Състезанието по физика се провежда в пет възрастови групи: V, VI, VII-VIII, IX-X и XI-XII клас.
 • Форматът на състезанието по физика е:
 • За група V клас – 15 казуса (въпроси за кратък писмен отговор) при време за работа 2.5 часа. Максималният брой точки е 75;
 • За група XI-XII клас – 3 задачи при време за работа 4.5 часа. Максималният брой точки е 30, като всяка задача се оценява с до 10 точки.
 • За останалите възрастови групи – 3 задачи при време за работа 4 часа. Максималният брой точки е 30, като всяка задача се оценява с до 10 точки.
 • Разрешени пособия са:
 • Чертожни инструменти – линия, пергел и транспортир;
 • Научен калкулатор (силно препоръчително).