Разходи и инициативи

Разходи и инициативи – кликни ТУК

СПРАВКА за събраните средства на проведените родителски срещи на 27.09.2012г –> ТУК

Платени школи от преподаватели – за повече информация –> ТУК
ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ от анкета за извънкласни дейности проведена на 09.10.2012 г. и 16.10.2012 г. можете да видите –> ТУК

Бланка „Предложение  от родителите …“ можете да изтеглите от ТУК

Бланка „СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДАРЕНИЕ“ можете да изтеглите от ТУК

Вашият коментар