Банкова сметка

СНЦОД-УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас

Банкова сметка

Банка ДСК
IBAN:
BG24STSA93001526460819

Уважаеми спомоществователи, уважаеми родители, банковата сметка на Училищното настоятелство е само една.