ЕРАЗЪМ +

В търсене на нови пътища2022-1-BG01-KA122-SCH-000069563

ПРЕЗЕНТАЦИЯ_KA1_2022


Приключва още един проект на ППМГ“Акад. Никола Обрешков“, съфинансиран по програма Еразъм+

В проекта „Визуални средства да направим ученето/преподаването по-лесно“ / Visual aids to make learning/teaching easier участваха училища от Чехия, Словакия, Франция, Швеция и Гърция и България, представлявана от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас. Цялата информация и избрани снимки може да разгледате на страницата:

Приключва още един проект на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, съфинансиран по програма Еразъм+


 

В търсене на нови пътища2022-1-BG01-KA122-SCH-000069563

ПРЕЗЕНТАЦИЯ_KA1_2022


Приключва още един проект на ППМГ“Акад. Никола Обрешков“, съфинансиран по програма Еразъм+

В проекта „Визуални средства да направим ученето/преподаването по-лесно“ / Visual aids to make learning/teaching easier участваха училища от Чехия, Словакия, Франция, Швеция и Гърция и България, представлявана от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас. Цялата информация и избрани снимки може да разгледате на страницата:

Приключва още един проект на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, съфинансиран по програма Еразъм+


Номер на проекта – 2022-1-BG01-KA121-SCH-000066411

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани

Продължителност на проекта – 12 месеца

Целева група: ученици от IX – XII клас и учители 

По Проект Училищно образование: 2022-1-BG01-KA121-SCH-000066411 участваха общо 254 участници – 233 ученици и 21 придружаващи ръководители. Проектът се осъществи в рамките на консорциум от няколко училища – партньори, като организатор е МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, а партньорските училища са СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“-гр. Бургас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, ОУ“Васил Левски“- с Рогош, обл. Пловдив, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив.  Партньор от испанска страна отново беше ЕuroMind в гр. Севиля.

Поради мащабността на проекта и огромния брой участници бяха обособени общо пет потока – три потока за обучаеми ученици и два потока за обучаеми учители.

 В рамките на ученическата мобилност се реализираха три потока:

Първи поток – 1 Група от 70 ученици и 7 ръководители в гр. Севиля, Испания в периода 3.07 – 11.07.2023г. в т.ч. 40 ученици от МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, 10 ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, 10 ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“-гр. Бургас и 10 ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково.

Втори поток – 1 Група от 118 ученици и 12 ръководители в гр. Севиля, Испания в периода 17.07 – 25.07.2023г. в т.ч. 82 ученици от МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, 10 ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, 10 ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“-гр. Бургас, 5 ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, 11 ученици от ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив

Трети поток – 1 Група от 21 ученици и 2 ръководители от МГ„Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив  в гр. Лисабон , Португалия в периода 18.07 – 26.07.2023 г.

Всички ученици от трите потока бяха настанени по групи в резиденции тип „хостел“, осигурени удобства и изхранване, така също бяха осигурени и транспортни карти за пътуване с градски транспорт, което даде възможност за свободно придвижване до и от обучаващата организация, както и да се разгледат забележителностите на гр. Севиля. 

По групи учениците се обучаваха в направления: Приложения STEM и STEAM, Уеб програмиране, Фотография и мултимедия, ИТ специалист, Химичен анализ на околната среда, Обработка на бази данни, Създаване на мобилни приложения, Работа с дронове.

Освен обучението учениците имаха и богата културна и социална програма – запознаха се и създадоха нови приятелства, практикуваха английски език и повишиха своите езикови компетентности, опознаха нова за тях култура като разгледаха основни забележителности в гр. Севиля, опитаха нови ястия от андалуската кухня. Бяха организирани екскурзии до градовете Кадиз и Ронда, насладиха се на слънчев плаж на брега на Атлантическия океан. 

Четвърти поток – 1 Група  от 12 обучаеми-учители  в гр. Севиля, Испания в периода 17.07 – 25.07.2023г. в т.ч. 7 учители от МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, 1 от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, 1 от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“-гр. Бургас, 1 от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, 1 от ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив и 1 от ОУ „Васил Левски“- с. Рогош, обл. Пловдив.

Темата на обучение беше „4 К: комуникация, колаборация, креативност и критично мислене“. Целта беше да се обучат как да подобрят уменията си за решаване на проблеми, да научат различни начини и методи за насърчаване на своите ученици да станат креативни и критични мислители, както и сътрудници решаващи проблеми. Всичко за това, за да се създадат учебни контексти, които улесняват атмосферата, в която учениците могат да се развиват и изследват уверено.

Освен че обучението разви и усъвършенства комуникативните способности на учителите, те имаха възможност да общуват на английски език и да повишат езиковата си компетентност, да се потопят в невероятната култура и атмосфера на Севиля чрез посещение на замъка Алказар, на фламенко шоу, чрез дегустация на андалуски ястия и напитки.

Пети поток – 1 Група  от 12 обучаеми-учители  в гр. Севиля, Испания в периода 31.07 – 09.08.2023г. в т.ч. 6 учители от МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, 3 от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе и 3 от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“-гр. Бургас.

Темата на обучение беше „Обучение през целия живот: Елементи на мъдростта“ с акцент върху личностното усъвършенстване, методи на самопомощ, човешко общуване и създаване на необходимата атмосфера за желание за учене и участие в груповата динамика, успешни модели на лидерство на групата, техники на творчеството, които да се прилагат при разработването на учебни програми, сътрудничество с общността, в т.ч. с родителски общности.

Учителите имаха възможност да общуват и с колеги от Германия, Португалия,  Румъния и Испания, тъй като групата беше смесена. Това беше ценна възможност за професионални контакти и споделяне на добри практики, както и идентифициране на общи проблеми и търсене на решения.  

Освен това бяха организирани посещения на културни обекти като двореца Алказар и катедралата в гр. Севиля и фламенко шоу. Не пропуснаха и дегустация на испанска кухня. Културната програма включваше пътуване до гр. Ронда през живописни маслинови полета, до впечатляващия пъстър арабски пазар и дворецът Алхамбра в гр. Гранада, до невероятната Мескита в гр. Кордоба и още много забележителни места в Андалусия. 

Посещение на група от района на гр. Коня, Турция

На 31.05.2023г. на гости на нашето училище беше група ученици и учители от района на гр. Коня, Турция. Пътуването им в Бургас е финансирано по програма Еразъм+ и по време на проектната седмица те посещават различни бургаски училища и институции. Цялата информация и избрани снимки може да разгледате на страницата:

Посещение на група от района на гр. Коня, Турция


Бургас и региона през очите на ученици от Литва

За пореден път през тази учебна година ППМГ “Акад. Никола Обрешков” и нейните възпитаници се превърнаха в гостоприемни домакини за чуждестранни ученици по програма Erasmus +. Цялата информация и избрани снимки може да разгледате на страницата:

Бургас и региона през очите на ученици от Литва


В търсене на нови пътища”,

регистрационен номер  2022-1-BG01-KA122-SCH-000069563 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”на стойност 19635 Евро.

Проектът е съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз

Обучението на учители в краткосрочни курсове по програма Еразъм+ в европейски страни стана все по-популярно и ценно за развитието на професионалните им умения и компетенции. Ползите от участие в краткосрочни курсове по програма Еразъм+ за учители в европейски страни са много и са залегнали в целите на нашия нов проект:

 1. Професионално развитие:

Обучението на учители в различни курсове за повишаване на квалификацията предлага възможност за разширяване на техните професионални умения и компетенции. Те придобиват нови педагогически подходи, методи и стратегии за обучение, които да приложат в класната стая. Това подобрява качеството на образованието, което ние предоставяме на нашите ученици.

 1. Междукултурна компетентност:

Участието в курсове по програма Еразъм+ предоставя възможност на участниците да се срещнат с учители от други европейски страни и да се запознаят с разнообразни подходи и практики в образованието. Това развива тяхната междукултурна компетентност и им помага да се справят с разнообразието в класната стая и да поощряват взаиморазбирателството и толерантността сред учениците.

 1. Езиково развитие:

Учителите получават възможността да подобрят своите езикови умения и да повишат своя езиков професионализъм. Те могат да приложат придобитите знания и умения в класната стая, за да подобрят комуникацията със своите ученици и да ги вдъхновяват да изучават английския език.

 1. Стимулиране на иновации:

Обучението в структурирани курсове предоставя възможност на участниците да бъдат в контакт с нови образователни практики и иновации, които се прилагат в различни европейски страни. Те могат да внедрят нови идеи и методи в своите учебни планове и програми, което води до по-динамично и актуално обучение на учениците.

 1. Професионални мрежи и интернационализация на институцията:

Участието в програма Еразъм+ предоставя възможност за създаване на професионални мрежи и партньорства с учители от други европейски страни. Това осигурява възможност за обмен на идеи, опит и добри практики, което подобрява работата и развитието на учителите.

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”


С гордост съобщаваме, че ППМГ “Академик Никола Обрешков“ спечели нов  проект “Стъпка нагоре” с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130318 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование” на стойност 45905 Евро.

Проектът е финансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз.

Проектът предвижда образователни мобилности на ученици, участие в  структурирани курсове в различни европейски страни на учители, както и job shadowing на учители в училища в Литва и Италия.

Основните цели, които си поставяме са:

 • Да се подпомогне професионалното развитие на учителите, чрез споделяне на педагогически опит относно иновативни педагогически методи и технологии.
 • Въвеждане на ПБО, чрез изучаване и прилагане на опита на други страни.
 • Насърчаване на знания и компетентности на учители и ученици относно европейските ценности и културното многообразие.
 • Усвояване на нови умения в реална работна среда в чуждестранни училища на ученици и учители.
 • Повишаване на качеството на управление и прилагане на добри практики от европейския опит.

Покана за учители

Покана за ученици

Образци на документи за учениците:

Заявление

Декларация

Образец на документ за учители

Заявление и декларация

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

Три нови проекта по програма „ЕРАЗЪМ +“ спечели ППМГ „Aкад. Никола Обрешков“ през 2020 година

Новите ни проекти са:

„OPEN YOUR MIND TO NEW TECHNOLOGIES”

Наши партньори по проекта са училища от Полша, Гърция, Румъния, Италия и Северна Македония. Основна цел на работата по проекта е да се намерят различията и приликите между отделните училища в педагогическите подходи в областта на природните науки, технологиите, математиката и изучаването на чуждите езици. Партньорството по проекта „Отвори своят ум за новите технологии“ има за цел да развие уменията на учениците в областта на технологиите, заедно с техните езикови способности.

 

 „VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER“

В проекта „Визуални средства да направим ученето/преподаването по-лесно“ участват училища от Чехия, Словакия, Франция, Швеция и Гърция. Основна цел на работата по проекта е изработване на видео материали / видео клипове по различни дисциплини с цел улесняване работата в различни предметни области. Учениците от нашето училище ще създадат видео материали по основните профилиращи предмети в ППМГ,с цел визуализация на учебния материал, като чрез екипна работа ще се научат да ползват различни програми за видео обработка и ще обменят опит с партньорските институции.

 

„DISCOVER AND CARE ABOUT YOUR NATURAL SURROUNDINGS“

В партньорството по проекта „Открий и се погрижи за средата около теб“ участват училища от Испания, Румъния, Полша и Гърция. Основната цел в работата по проекта е да се запознаят участниците с необходимостта да се полагат грижи за околната среда и нейното устойчиво развитие. Свързващото звено между всички партньори ще бъде проучването на природни и национални паркове. Основната задачи са придобиването на умения за работа през целия живот, осъзнаване необходимостта от спешни дейности за предотвратяване на климатичните промени, запознаване с юридическа терминология и терминология свързана с околната среда, национално наследство и европейска гражданска позиция.

 


УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

1. Проект „Discover the Unknown in Mathematics“  с номер на договора № 2017-1-FI01-KA219-034700_5 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства

http://e-burgas.com/post/ppmg-burgas-uspeshno-zavarshi-proekt-razkrivasht-prakticheskata-stoynost-na-matematikata-1482

2. Проект „Let`s Talk about Science” с номер на договора № 2018-1-PL01-KA229-050523_3 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства

3. Проект „На предни позиции: Презареждане на учители“ с номер на договора и № 2019-1-BG01-KA101-062082 по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование „

Посещение на група от района на гр. Коня, Турция

На 31.05.2023г. на гости на нашето училище беше група ученици и учители от района на гр. Коня, Турция. Пътуването им в Бургас е финансирано по програма Еразъм+ и по време на проектната седмица те посещават различни бургаски училища и институции. Цялата информация и избрани снимки може да разгледате на страницата:

Посещение на група от района на гр. Коня, Турция


Бургас и региона през очите на ученици от Литва

За пореден път през тази учебна година ППМГ “Акад. Никола Обрешков” и нейните възпитаници се превърнаха в гостоприемни домакини за чуждестранни ученици по програма Erasmus +. Цялата информация и избрани снимки може да разгледате на страницата:

Бургас и региона през очите на ученици от Литва


В търсене на нови пътища”,

регистрационен номер  2022-1-BG01-KA122-SCH-000069563 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”на стойност 19635 Евро.

Проектът е съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз

Обучението на учители в краткосрочни курсове по програма Еразъм+ в европейски страни стана все по-популярно и ценно за развитието на професионалните им умения и компетенции. Ползите от участие в краткосрочни курсове по програма Еразъм+ за учители в европейски страни са много и са залегнали в целите на нашия нов проект:

 1. Професионално развитие:

Обучението на учители в различни курсове за повишаване на квалификацията предлага възможност за разширяване на техните професионални умения и компетенции. Те придобиват нови педагогически подходи, методи и стратегии за обучение, които да приложат в класната стая. Това подобрява качеството на образованието, което ние предоставяме на нашите ученици.

 1. Междукултурна компетентност:

Участието в курсове по програма Еразъм+ предоставя възможност на участниците да се срещнат с учители от други европейски страни и да се запознаят с разнообразни подходи и практики в образованието. Това развива тяхната междукултурна компетентност и им помага да се справят с разнообразието в класната стая и да поощряват взаиморазбирателството и толерантността сред учениците.

 1. Езиково развитие:

Учителите получават възможността да подобрят своите езикови умения и да повишат своя езиков професионализъм. Те могат да приложат придобитите знания и умения в класната стая, за да подобрят комуникацията със своите ученици и да ги вдъхновяват да изучават английския език.

 1. Стимулиране на иновации:

Обучението в структурирани курсове предоставя възможност на участниците да бъдат в контакт с нови образователни практики и иновации, които се прилагат в различни европейски страни. Те могат да внедрят нови идеи и методи в своите учебни планове и програми, което води до по-динамично и актуално обучение на учениците.

 1. Професионални мрежи и интернационализация на институцията:

Участието в програма Еразъм+ предоставя възможност за създаване на професионални мрежи и партньорства с учители от други европейски страни. Това осигурява възможност за обмен на идеи, опит и добри практики, което подобрява работата и развитието на учителите.

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”


С гордост съобщаваме, че ППМГ “Академик Никола Обрешков“ спечели нов  проект “Стъпка нагоре” с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130318 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование” на стойност 45905 Евро.

Проектът е финансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз.

Проектът предвижда образователни мобилности на ученици, участие в  структурирани курсове в различни европейски страни на учители, както и job shadowing на учители в училища в Литва и Италия.

Основните цели, които си поставяме са:

 • Да се подпомогне професионалното развитие на учителите, чрез споделяне на педагогически опит относно иновативни педагогически методи и технологии.
 • Въвеждане на ПБО, чрез изучаване и прилагане на опита на други страни.
 • Насърчаване на знания и компетентности на учители и ученици относно европейските ценности и културното многообразие.
 • Усвояване на нови умения в реална работна среда в чуждестранни училища на ученици и учители.
 • Повишаване на качеството на управление и прилагане на добри практики от европейския опит.

Покана за учители

Покана за ученици

Образци на документи за учениците:

Заявление

Декларация

Образец на документ за учители

Заявление и декларация

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

Три нови проекта по програма „ЕРАЗЪМ +“ спечели ППМГ „Aкад. Никола Обрешков“ през 2020 година

Новите ни проекти са:

„OPEN YOUR MIND TO NEW TECHNOLOGIES”

Наши партньори по проекта са училища от Полша, Гърция, Румъния, Италия и Северна Македония. Основна цел на работата по проекта е да се намерят различията и приликите между отделните училища в педагогическите подходи в областта на природните науки, технологиите, математиката и изучаването на чуждите езици. Партньорството по проекта „Отвори своят ум за новите технологии“ има за цел да развие уменията на учениците в областта на технологиите, заедно с техните езикови способности.

 

 „VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER“

В проекта „Визуални средства да направим ученето/преподаването по-лесно“ участват училища от Чехия, Словакия, Франция, Швеция и Гърция. Основна цел на работата по проекта е изработване на видео материали / видео клипове по различни дисциплини с цел улесняване работата в различни предметни области. Учениците от нашето училище ще създадат видео материали по основните профилиращи предмети в ППМГ,с цел визуализация на учебния материал, като чрез екипна работа ще се научат да ползват различни програми за видео обработка и ще обменят опит с партньорските институции.

 

„DISCOVER AND CARE ABOUT YOUR NATURAL SURROUNDINGS“

В партньорството по проекта „Открий и се погрижи за средата около теб“ участват училища от Испания, Румъния, Полша и Гърция. Основната цел в работата по проекта е да се запознаят участниците с необходимостта да се полагат грижи за околната среда и нейното устойчиво развитие. Свързващото звено между всички партньори ще бъде проучването на природни и национални паркове. Основната задачи са придобиването на умения за работа през целия живот, осъзнаване необходимостта от спешни дейности за предотвратяване на климатичните промени, запознаване с юридическа терминология и терминология свързана с околната среда, национално наследство и европейска гражданска позиция.

 


УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

1. Проект „Discover the Unknown in Mathematics“  с номер на договора № 2017-1-FI01-KA219-034700_5 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства

http://e-burgas.com/post/ppmg-burgas-uspeshno-zavarshi-proekt-razkrivasht-prakticheskata-stoynost-na-matematikata-1482

2. Проект „Let`s Talk about Science” с номер на договора № 2018-1-PL01-KA229-050523_3 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства

3. Проект „На предни позиции: Презареждане на учители“ с номер на договора и № 2019-1-BG01-KA101-062082 по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование „