НВО – Х клас

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:
• Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
– за ниво А2, начало 11,30 часа
– за ниво А1, начало 12,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

График на дейностите

Модели и материали от предишни години