Посещение на група ученици и учители от района на гр. Коня, Турция

На 31.05.2023г. на гости на нашето училище беше група ученици и учители от района на гр. Коня, Турция. Пътуването им в Бургас е финансирано по програма Еразъм+ и по време на проектната седмица те посещават различни бургаски училища и институции. В нашето училище те бяха радушно посрещнати от ученици от 9 клас.  Представителите на ученическия съвет ги запознаха с дейността си и инициативите си, както и с обучението в нашето училище.

Запознахме нашите гости и с дейността ни по програма Еразъм и всички текущи проекти. Акцентирахме на ползите от международно сътрудничество и как участието на ученици и учители повишава качеството на обучение в модерна образователна среда за да се постигне  максимално разкриване на творческия потенциал и интереси и изграждане на нов тип мислене и интегриране в европейската общност. Представени бяха дейностите, ползите и устойчивия ефект от участието в проектни дейности, които стимулират развитието на многообразие от компетентности, социални умения, изграждат самочувствие на европейски граждани и обогатяват професионалния опит.

Гостите ни ни разказаха за СТЕМ обучението в училищата си в Турция, след което всички ученици имаха възможността в малки групи да се опознаят и да поговорят за училищния живот и какво вълнува младите хора в Европа днес.