Приключва още един проект на ППМГ, съфинансиран по програма Еразъм+

В проекта „Визуални средства да направим ученето/преподаването по-лесно“ / Visual aids to make learning/teaching easier участваха училища от Чехия, Словакия, Франция, Швеция и Гърция и България, представлявана от ППМГ, Бургас. Основна цел на работата по проекта е изработване на видео материали / видео клипове по различни дисциплини с цел улесняване работата в различни предметни области. Учениците от нашето училище създадоха видео материали по основните профилиращи предмети в ППМГ, с цел визуализация на учебния материал, като чрез екипна работа се научиха да ползват различни програми за видео обработка и обмениха опит с партньорските институции.  

Това беше един много амбициозен и труден проект, който през последните 36 месеца претърпя много промени – заради Ковид епидемията и невъзможността да се пътува през първите 12 месеца работихме само в онлайн среда, заради втората и третата вълна Ковид бяха отменени 2  мобилности в Словакия. Работните срещи на живо започнаха в България, в нашето училище. Преживяването беше особено емоционално защото след почти две години на онлайн общуване всички участници нямаха да търпение да се срещнат на живо.  За  нас беше удоволствие да запознаем гостите с постиженията на нашето училище и с красотата на нашата страна. Редувахме работните сесии в нашия СТЕМ център с образователни пътувания до Несебър, Созопол, остров Света Анастасия.

Втората мобилност по проекта се състоя в гр. Вагерюд, Швеция през септември 2022г. Работата в международни екипи започна да става по-интересна и увлекателна и продължи месец по късно в Дижон, Франция където всички участници продължиха със запознаването си с образователните системи на страните участници, както и с традициите и културата на партньорите ни. Уменията за работа в екип и техническите умения на участниците ставаха по-големи и видео продуктите ставаха все по интересни и добре изработени.

Новата календарна година започна с учебната ни визита в гр. Егио, Гърция. Традиционното топло гръцко гостоприемство компенсира мрачното и дъждовно януарско време. С особено нетърпение очаквахме посещението ни в Словакия. Стискахме палци да не се отмени пътуването ни за трети път и не бяхме разочаровани. Словакия ни посрещна с февруарско слънце и снежни планини.  В лабораториите на училището домакин ни показаха проектите си по роботика. Последната среща по проекта се състоя в страната на координатора – Чехия. Присъстваха екипи от всички страни участници, изработихме последните видеа.

Равносметката по проекта за българските участници – 25 ученици от гимназията имаха възможност да пътуват до една от страните партньори, бяха изработени, самостоятелнo и в групи, във всички фази на проекта над 50 видео продукта.

Ако трябва да измерим положителните емоции, бихме ги измерили със създадените приятелства за цял живот.

Благодарим за подкрепата и разбирането на всички учители в гимназията, на ръководството на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, на БСУ и  на община Бургас.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”