Важно за родителите

Спират детски помощи при 5 неизвинени отсъствия на месец


ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ” – ГРАД БУРГАС ЗА СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО, СВЪРЗАНО СЪС ЗАПОЧНАЛИТЕ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РАЗШИРЕНИЕ НА СГРАДАТА

 

 

БЛАНКИ

 

НАСИЛИЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГО!