Профил на купувача

В момента няма обявени процедури!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществените поръчки

ЗАПОВЕД за утвърждаване на вътрешните правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки