ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществените поръчки

ЗАПОВЕД за утвърждаване на вътрешните правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дата: 16.09.2015г.
Групова застраховка „Злополука” на учащи от ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас със срок на застраховката 1 /една/ година – ПОКАНА

Дата: 20.04.2015г.
Избор на Служба по „Трудова медицина“ – ПОКАНА

Дата: 12.09.2014г.
Избор на Служба по „Трудова медицина“ – ПОКАНА

Дата: 10.04.2014г.
Публична покана за доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 година за нуждите на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас

Дата: 12.06.2013г.
Избор на Служба по „Трудова медицина“ – ПОКАНА