График за допълнителния час на класа 2023/2024 учебна година – втори срок