Прием – 5 клас

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС в ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас

за учебната 2023/2024 година

С решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, описано в Протокол № 11 от 9.09.2022 г., право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование през учебната 2022/2023 година, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните състезания: „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“ за ученици от четвърти клас, включени в календара на МОН.


 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас

за учебната 2022/2023 година

С решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, описано в Протокол № 1 от 14.10.2021 г., право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование през учебната 2021/2022 година, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните състезания: „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“ за ученици от четвърти клас, включени в календара на МОН.

За учебната 2022/2023 година учениците ще се класират въз основа на:

  • Резултата от Националното външно оценяване по математика – 27.05.2022г. – провежда се в училищата, където учат учениците през 2021/2022 учебна година;
  • Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;
  • Резултата от Пролетните математически състезания – 26.03.2022г. – място на  провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;
  • Резултата от математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за  всеки“ – 14.05.2022г. – място на провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас.

 

Пролетните математически състезания и състезанието „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, безплатно и при условия за анонимност.

 

Начинът на класиране е оповестен в РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, който e публикуван по-долу в тази страница.

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА
в V клас за учебната 2022/2023 година

3. ПРОМЯНА В РЕГЛАМЕНТ за прием в 5 клас за учебната 2022/2023