Учебници

Учебниците за 5, 6 и 7 клас са БЕЗПЛАТНИ и се раздават в училището след 15 септември.

ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Бургас
Учебници за 2022/2023 учебна година
Клас Учебен предмет / вид подготовка Учебник Авторски колектив Издателство, година на издаване Валидни издания
VIII Български език и литература, ЗУЧ Български език за 8. клас Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Димитрова, Виолета Инева изд.“Клет“ – „Анубис“
Литература за 8. клас Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова, Илияна Кръстева „Клет“ – „Булвест 2000“
VІІІ Английски език – интензивно, ЗУЧ Focus for Bulgariа A1, A2, B1.1 Sue Kay
Vanghan Jones
Daniel Brayshaw
Pearson 2020 след 2017
VIII Математика, ЗУЧ, ЗП Математика за 8. клас Кирил Банков, Таня Стоева, Илияна Цветкова, Даниела Петрова Просвета
VІІІ Информатика, ЗУЧ Информатика 8. клас Г. Момчева
Т. Глушкова и др.
Анубис
VІІІ Информационни технологии, ЗУЧ Ще бъде уточнен през м. септември
VІІІ Филосифия, ЗУЧ Философия Галя Герчева, Райна Димитрова Педагог 6 след 2017
VIII Музика, ЗУЧ Музика 8. клас Милка Толедова
Любомира Христова
Изкуства 2019 след 2019
VІІІ Изобразително изкуство, ЗУЧ Изобразително изкуство 8. клас Бисер Дамянов
Огнян Занков
Анубис (Клет) 2017 от 2017 до сега
VІІІе Химия, ФУЧ учебника за 7 клас
VIIIе Биология и ЗО, ФУЧ Биология и ЗО 7. клас Владимир Овчаров
Огнян Димитров и др.
Булвест 2000 (Клет) след 2018
IX Български език и литература, ЗП Български език 9. клас Ангел Петров
Мая Падешка
Булвест 2000 2019
Литература 9. клас Б. Пенчев, В. Герджикова, И. Кръстева Булвест 2000 2019
ІХ І Чужд език, ПП – Английски език Insight B1 Part 1 Jayne Wildman Oxford след 2015
ІХ ІІ чужд език, ЗП – Руски език Привет А1.1 за 9. клас Антония Радкова
Анна Деянова-Атанасова
Просвета след 2015
IX ІІ Чужд език, ЗП – Немски език Magnet smart Band 1 A1, учебник и работна тетрадка Giorgio Motta Клет 2018
IX д, е Математика Ще бъде уточнен през м. септември
IX Математика, ПП Математика Банков
Г. Николова
Просвета
Информатика Програмиране на  С++ Лилия Иванова и колектив Коала Прес 2020
IX Информационни технологии, ЗП Ще бъде уточнен през м. септември
ІХ История и цивилизация, ЗП 1. История и цивилизации  за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език
2.История и цивилизации за 9. клас и втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език
Борислав Гаврилов

Михаил Груев

„Просвета – София” АД- основано 1945 след 2017 г.

след 2018 г.

ІХ География и икономика, ЗП География и икономика за 8 клас

География и икономика за 9. клас

закупуват се и двата учебника.

Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Петя Събева, Надежда Николова, Николай Попов, Цветелина Пейкова

„Просвета – София” АД

Забележка: на корицата на учебниците издателството е записано като ПРОСВЕТА ОСНОВАНО 1945

след 2018
ІХ Философия, ЗП Философия Г. Герчева,
Р. Димитрова
Педагог 6 след 2018
IX Биология и ЗО      ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ Биология и ЗО за профил. и профес. обучение Владимир Овчаров
и колектив
Булвест 2000 (Клет) след 2018
IX Физика и астрономия, ЗП Физика и астрономия за 9. клас с интензивно изучаване на чужд език М. Максимов Булвест 2000
IX Химия и ООС, ЗП Химия и ООС за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Данчо Даналев Булвест 2000 след 2018
IX Музика, ЗП Музика 9. клас Милка Толедова
Любомира Христова
Изкуства 2019 след 2019
IX Изобразително изкуство Изобразително изкуство 9. клас Бисер Дамянов
Анна Генчева
Анубис (Клет) от 2018 до сега
Х Български език и литература, ЗП Български език 10. клас Ангел Петров
Мая Падешка
Булвест 2000 2019
Литература 10. клас Бойко Пенчев
Виолета Герджикова
Булвест 2000 2019
Х І Чужд език, ПП – Английски език Insight B1 Part 2 Jayne Wildman Oxford 2015
Х ІІ Чужд език, ЗП – Немски език Magnet smart Band 1 A1 Magnet smart Band 2 A1 учебник и работна тетрадка Giorgio Motta Клет 2018
Х ІІ чужд език, ЗП – Руски език Привет А1.2 за 10. клас Антония Радкова
Анна Деянова-Атанасова
Просвета след 2015
X а,б,в,г Математика, ПП Математика Иван Тонов
Ирина Шаркова
Регалия след 2017
X д, е Математика Математика 10. клас Мая Алашка
Райна Алашка
Архимед 2019
Х Информатика Ще бъде уточнен през м. септември
Х Информационни технологии, ЗП Ще бъде уточнен през м. септември
Х История и цивилизация, ЗП История и цивилизации Пламен Павлов и колектив Просвета Последно издание
Х География и икономика, ЗП География и икономика за 10. клас Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова  Булвест 2000 2019 г – 2022 г
Х Философия Философия Г. Герчева
Р. Димитрова
Педагог 6 след 2019
Х Биология и ЗО, ЗП Биология и здравно образование Владимир Овчаров и колектив Булвест 2000 (Клет) след 2019
Х Физика и астрономия, ЗП Физика и астрономия за 10. клас М. Максимов Булвест 2000
Х Химия и ООС Химия и ООС за 10. клас Б. Донкова, М. Костадинов и колектив Булвест 2000 след 2018
X Музика Музика 10. клас Милка Толедова
Любомира Христова
Изкуства 2019 след 2019
X Изобразително изкуство Изобразително изкуство 10. клас Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова Просвета – София АД от 2019 до сега
XI
а,б,в,г
Български език и литература Български език Петя Маркова, Павлина Върбанова БГ Учебник
Литература Иван Инев, Алб. Руневска БГ Учебник 2019
XI
д,е
Български език и литература Български език  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова БУЛВЕСТ 2000 след 2020
ЛИТЕРАТУРА Бойко Пенчев, Илияна Кръстева БУЛВЕСТ 2000 след 2020
ХІ
а,б,в,г,е
І Чужд език, ПП – Английски език Focus for Bulgariа: Culture, Literature, Speaking, Writing B2.1 D. Heaney, D. Montanari, R. A. Rizzo, F. Bentini Pearson издание I
2020
XI
а,б,в,г,д,е
І Чужд език, ООП- Английски език Focus for Bulgaria B2.1 Arek Tkacz, Beata Trapnell, Dean Russel Pearson издание I
2020
XI IІ Чужд език, ЗП – Немски език Magnet smart Band 2 A1,- Magnet smart Band 1 A2 , учебник и работна тетрадка Giorgio Motta Клет 2018
ХІ ІІ чужд език, ЗП – Руски език Привет А2 част 1 за 11. клас Антония Радкова
Анна Деянова-Атанасова
Просвета след 2015
XI абвгде Математика, OOП Математика за 11. клас Кирил Банков и др. Просвета (основано 1945) след 2020
XI
а,б,в,г,д
Математика, ПП Ще бъде съобщен прeз м. септември
XI Информатика,  ПП Модул 1 ООП
Модул 2 Структури от данни
Красимир Манев Изкуства
ХI Информационни технологии, ПП Ще бъде уточнен през м. септември
ХІ Гражданско образование Гражданско образование Г. Герчева
С. Минева
Педагог 6 след 2020
XI е Биология и ЗО, ПП Биология и ЗО – Модул 1
Биология и ЗО – Модул 2
Наташа Щанова и др.
Христо Гагов и др.
Педагог 6 след 2020
XI е Химия и ООС Химия и ООС  за 11 клас-профилирана подготовка

1 модул- Теоретични основи на химията
2 модул -Химия на неорганичните вещества

Лиляна Боянова Просвета
XII Български език и литература Български език 12. клас Ангел Петров
Мая Падешка
Мариана Балитанова
Булвест 2000 (Клет) 2019
Литература за 12. клас  – задължителна подготовка Бойко Пенчев
Илияна Кръстева
Булвест 2000 (Клет) 2019
ХІІ І Чужд език, ПП – Английски език Focus for Bulgariа: Culture, Literature, Speaking, Writing B2.2 D. Heaney, D. Montanari Pearson 2020
XII І Чужд език, OOП – Английски език Focus for Bulgaria B2.2 Arek Tkacz, Beata Trapnell, Dean Russel Pearson 2020
XII ІI Чужд език – Немски език Magnet smart Band 2 A2 , учебник и работна тетрадка Giorgio Motta Клет
ХІІ ІІ чужд език, ПП – Руски език Привет А2 част 2 за 12. клас Антония Радкова
Анна Деянова-Атанасова
Просвета след 2015
XII Математика, ЗП Математика 12 клас М. Алашка Архимед
XII Математика, ПП Ще бъде уточнен през м. септември
ХІІ Гражданско образование Гражданско образование Г. Герчева, С. Минева Педагог 6 след 2021
XII Информатика, ПП Модул 3 База от данни
Модул 4 Програм. на ИС
Красимир Манев Изкуства
XII Информационни технологии ПП Ще бъде уточнен през м. септември
XII е Химия и ООС, ПП Химия и ООС – модули 3 и 4 Донка Ташева Просвета София 2020
XII е Биология и ЗО, ПП Биология и ЗО – Модул 2
Биология и ЗО – Модул 3
Биология и ЗО – Модул 4
Христо Гагов
Калина Пачеджиева
Наташа Цанова
Педагог 6 след 2021

УЧЕБНИЦИ 2019-2020 година

Учебници-2018-2019

Учебници 2017/2018 год.

Учебници 2016/2017

Учебници 2015-2016

Вашият коментар