Заместник-директори

Красимира Димитрова

Заместник-директор по учебната дейност

Възпитаник на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”. Завършила специалност „Математика и информатика” през 1993 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

От 1993 г. работи като учител по математика в ППМГ „Акад. Никола Обрешков”. Учениците на г-жа Димитрова са носители на национални и международни отличия.

От 11.09.2012 г. е заместник-директор по УД на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”.

Станимир Баев

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Завършил СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавърска и магистърска степен по „Специална педагогика“ с втора специалност „История“. Бакалавърска степен по „Стопанско управление” от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Магистърска степен „Трудова и организационна психология” от СУ „Св. Климент Охридски”. От 2001 г. работи като педагогически съветник, след това като заместник-директор по АСД. От ноември 2005 г. е на работа в ПМГ.

Вашият коментар