Заместник-директори

 

Красимира Димитрова

Заместник- директор по учебната дейност

Завършила специалност „Математика и информатика” през 1993 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Възпитаник на ПМГ „Акад. Никола Обрешков”. От 1993 г. работи ка
то учител по математика в ПМГ „Акад.Никола Обрешков”. Учениците на г-жа Димитрова са носители на национални и международни отличия. От 11.09.2012 г. е заместник-директор по УД на ПМГ „Акад. Никола Обрешков”.

 

 

Станимир Баев

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Завършил СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавърска и магистърска степен по „Специална педагогика“ с втора специалност „История“. Бакалавърска степен по „Стопанско управление” от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Магистърска степен „Трудова и организационна психология” от СУ „Св. Климент Охридски”. От 2001 г. работи като педагогически съветник, след това като заместник-директор по АСД. От ноември 2005 г. е на работа в ПМГ.

 

 

 

Вашият коментар