Обществен съвет

ПРОТОКОЛ от Събрание на родителите за излъчване на членове на Обществен съвет към ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас

ПРОТОКОЛ от Събрание на родителите за излъчване на членове на Обществен съвет към ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата