Обществен съвет

Покана до родителите на ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“, Бургас за избор на Обществен съвет към ППМГ „Академик Никола Обрешков“ за периода 2024-2026 г.

ПРОТОКОЛ № РД-08-1/13.02.2024 г. от Събрание на родителите за излъчване на членове на Обществен съвет към ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас за периода 2024-2026 г.

ПРОТОКОЛ № РД-09-2/13.02.2024 от Събрание на членове на Обществен съвет към ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

ПРОТОКОЛ № РД-09-3/19.03.2024 от Събрание на членове на Обществен съвет към ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА