Стипендии

Правила за отпускане на стипендии в ППМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – гр. Бургас през I срок на учебната 2021/2022 година

Правила за отпускане на стипендии в ППМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – гр. Бургас през II срок на учебната 2020/2021 година

Правила за отпускане на стипендии в ППМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – гр. Бургас през I срок на учебната 2020/2021 година


Правила за отпускане на стипендии в ППМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – гр. Бургас през II срок на учебната 2019/2020 година

Правила за отпускане на стипендии в ППМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – гр. Бургас през I срок на учебната 2019/2020 година

Правила за отпускане на стипендии в ППМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – гр. Бургас през II срок на учебната 2018/2019 година

Mолба_декларация_стипендия_Ісрок_2018_2019_социална 

Mолба_декларация_стипендия_Ісрок_2018_2019_успех


П Р А В И Л А
за отпускане на стипендии в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ –
град Бургас през I срок на учебната 2018/2019 година

Правила_стипендии_2018_2019_година_първи_срок


П Р А В И Л А
за отпускане на стипендии в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ –
град Бургас през втори срок на учебната 2017/2018 година

ПРАВИЛА_стипендии_2017_2018_година_втори_срок

Уважаеми ученици,

             Във връзка със зачестили въпроси, относно основанията за определяне на размера на стипендиите в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас Ръководството на гимназията е длъжно да направи следните разяснения: 

Цялото съобщение може да прочетете тук >> Съобщение_стипендии_2017_2018_година

Правила_стипендии_2017_2018_година

Mолба_декларация_стипендия_І_срок_2017_2018_социална

Mолба_декларация_стипендия_І_срок_2017_2018_успех