График за учебния ден

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН НА ППМГ “АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ – БУРГАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК