Дневно разписание на училището

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН НА ППМГ “АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ – БУРГАС