#

История и цивилизация

Артефакти 33+

В чест на 50- годишния юбилей на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Бургас, на 14. 05.2021 г. във фоайето на НХК беше представена колекция АРТЕФАКТИ 33+.

Представителният плакат "ВЕНЕРИТЕ ОТ ВИЛЕНДОРФ" на изложбата е изработен от Александър Димитров 10е клас

#

В изложбата бяха включени копия на артефакти от Праисторическата епоха и Античността, творчески работи на ученици-ентусиасти, изработени в хода на учебния процес. Те илюстрираха по оригинален начин тяхното отношение към историята и археологията.

Името на изложбата "33+" се роди от броя на експонатите в нея.

Представяме я пред Вас виртуално.

Опознай Бургас и ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Играта Опознай Бургас и ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ чрез историята и математиката беше организирана от Методическото обединение по история и цивилизации и е част от инициативите, посветени на 50-годишния юбилей на гимназията. Тя се проведе на 27.05.2021 г. В нея се включиха седем отбора от 10 а,б,г и 11 а класове, всеки съставен от петима ученици. Всеки отбор изтегли на случаен принцип папка със заданието и задачите. В папките се съдържаше информация под формата на исторически справки, описания и координати за осем културни и исторически обекта, намиращи се на територията на централна градска част. С много смях и забавления всички тайни бяха разкрити.

#

Есе за историята

„Човек и добре да живее, умира и друг се ражда.“, гласи Търновският надпис на хан Омуртаг. Единственият начин да се превъзмогне тленността на човека, това е погледът към историята.

Историята - пазителка на миналото, чиято задача е да ни предаде завета на предците ни.

Историята - огледало, което запечатва нашите постъпки във вечността.

Историята – възможност за пътуване във времето и опознаване на човешкия род. Вечен стремеж към търсене на истината.

Империи, походи, войни, разгроми, велики революции – всичко това ние изучаваме в часовете по история. Линията на времето се запълва със събития, личности, идеи. Всяка епоха има своите специфики и движещи сили. А това, което научаваме най-вече, е, че историята има своите закономерности и свойството да се повтаря. Затова и само тези, които са запознати с нея, могат да посрещнат бъдещето.

Историята ни учи да осъзнаваме националната си принадлежност. Тя ни дава самочувствието на потомци на велики царе, революционери, но и на поети и академици, един от които е и Никола Обрешков. Благодарение на историята като филмова лента нашата земя може да се претвори в арена на победоносни битки, въстания, саможертви в името на висши ценности като свободата. Същевременно българската земя е била и културно средище, приютило учениците на Св. Св. Кирил и Методий, земя на традиции, устояли през вековете.

Затова историята не е просто минало, не е само битки, революции и стратегии. Историята е това, което сме и защо сме такива, каквито сме. Тя е учителка за живота.

Автори

Наталия Андреева, 8. „б“ клас

Мария Андреева, Випуск 2018