Available courses

Level A1

Level A1

Курсът е проектиран за учениците от 8 клас които са състезатели, с ...
Course

Електричество и магнетизъм

Електричество и магнетизъм

Course

Светлина и звук

Светлина и звук

Course

От атома до Космоса

От атома до Космоса

Course
Self enrolment

Начален преговор

Начален преговор

Course

Механика

Механика

Course

Топлинни явления

Топлинни явления

Course

Годишен тест

Годишен тест

Course

Електромагнитни трептения и вълни

Електромагнитни трептения и вълни

Course
Self enrolment

Начален преговор

Начален преговор

Course
Self enrolment

Електричен ток в различни среди

Електричен ток в различни среди

Course

Електромагнитно взаимодействие

Електромагнитно взаимодействие

Course

Електростатично взаимодействие

Електростатично взаимодействие

Course

Постоянен електричен ток

Постоянен електричен ток

Course

Механични трептения

Механични трептения

Course
Self enrolment

Механични вълни

Механични вълни

Course

Начален преговор

Начален преговор

Course

Електромагнитни вълни

Електромагнитни вълни

Course

Светлина

Светлина

Course
Self enrolment

Физика на микросвета

Физика на микросвета

Course

Астрофизика

Астрофизика

Course
Self enrolment

Физически практикум

Физически практикум

Course

Физически практикум

Физически практикум

Course

Физически практикум

Физически практикум

Course

Лабораторни упражнения

Лабораторни упражнения

Course

Компютърни модели-геометрична оптика

Компютърни модели-геометрична оптика

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course

8 клас Информатика

8 клас Информатика

Course
Self enrolment

Информатика 12 клас профил

Информатика 12 клас профил

Course

12д клас I група Информатика преподавател А.Вълкова

12д клас I група Информатика преподавател А.Вълкова

Course

12д клас II група Информатика преподавател Т.Попова

12д клас II група Информатика преподавател Т.Попова

Course

11 клас ИТ Модул 1 Обработка и анализ на данни

11 клас ИТ Модул 1 Обработка и анализ на данни

Course
Self enrolment

8 клас Информационни технологии

8 клас Информационни технологии

Course
Self enrolment

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Teacher: Vesela VangelovaTeacher: Panayot Tsenkov
Course

Информационни технологии

Информационни технологии

Course

Математика 12 клас

Математика 12 клас

Course

Математика 11 клас

Математика 11 клас

Course

Математика 7 клас

Математика 7 клас

Course

Математика 5 клас

Математика 5 клас

Course

Математика

Математика

Course

Възрастова група 3 - 4 клас

Възрастова група 3 - 4 клас

Course

Възрастова група 5 - 6 клас

Възрастова група 5 - 6 клас

Course

Възрастова група 7 - 8 клас

Възрастова група 7 - 8 клас

Course