Available courses

Self enrolment

English grammar 8 class

English grammar 8 class

Course

Level A1

Level A1

Курсът е проектиран за учениците от 8 клас които са състезатели, с ...
Course
Self enrolment

Сборник задачи и тестове

Сборник задачи и тестове

Course
Self enrolment

Електричество и магнетизъм

Електричество и магнетизъм

Course
Self enrolment

Светлина и звук

Светлина и звук

Course
Self enrolment

От атома до космоса

От атома до космоса

Course
Self enrolment

Начален преговор

Начален преговор

Course

Годишен тест

Годишен тест

Course
Self enrolment

Физични явления - начален преговор

Физични явления - начален преговор

Course
Self enrolment

Система SI

Система SI

Course
Self enrolment

Някои основни физични величини и закони в механиката

Някои основни физични величини и закони в механиката

Course
Self enrolment

Някои основни физични величини и закономерности при електричния ток

Някои основни физични величини и закономерности при електричния ток

Course
Self enrolment

Някои основни физични величини и закономерности при механичните трептения и вълни

Някои основни физични величини и закономерности при механичните трептения и вълни

Course
Self enrolment

Електрично поле

Електрично поле

Course
Self enrolment

Магнитно поле

Магнитно поле

Course
Self enrolment

Електромагнитна индукция. Променлив ток

Електромагнитна индукция. Променлив ток

Course
Self enrolment

Електромагнитни вълни

Електромагнитни вълни

Course
Self enrolment

Разпространение на светлината

Разпространение на светлината

Course
Self enrolment

Вълнови свойства на светлината

Вълнови свойства на светлината

Course
Self enrolment

Квантови свойства на светлината

Квантови свойства на светлината

Course
Self enrolment

Атоми и атомни преходи

Атоми и атомни преходи

Course
Self enrolment

Атомно ядро и ядрени реакции

Атомно ядро и ядрени реакции

Course
Self enrolment

Частици

Частици

Course
Self enrolment

Звезди, галактики, Вселена

Звезди, галактики, Вселена

Course
Self enrolment

Изходно ниво

Изходно ниво

Course

Начален преговор

Начален преговор

Course

Светлина

Светлина

Course
Self enrolment

Физика на микросвета

Физика на микросвета

Course
Self enrolment

Физически практикум

Физически практикум

Course
Self enrolment

Физически практикум

Физически практикум

Course
Self enrolment

Физически практикум

Физически практикум

Course
Self enrolment

Лабораторни упражнения

Лабораторни упражнения

Course

Компютърни модели-геометрична оптика

Компютърни модели-геометрична оптика

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Теми по години

Теми по години

Course
Self enrolment

Международна система измервателни единици SI

Международна система измервателни единици SI

Course
Self enrolment

Информатика 11 клас Модул 1 и 2

Информатика 11 клас Модул 1 и 2

Course
Self enrolment

Информатика 12 клас профил

Информатика 12 клас профил

Course
Self enrolment

Информатика 11 клас профил

Информатика 11 клас профил

Course

Дигитални компетентности ДЗИ 2024

Дигитални компетентности ДЗИ 2024

Course
Self enrolment

ИТ 12 Модул 4 РПКИТ

ИТ 12 Модул 4 РПКИТ

Course
Self enrolment

Информационни технологии 9 клас

Информационни технологии 9 клас

Course
Self enrolment

8 клас Информационни технологии

8 клас Информационни технологии

Course
Self enrolment

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Teacher: Vesela VangelovaTeacher: Panayot Tsenkov
Course

Информационни технологии

Информационни технологии

Course

Математика 11 клас

Математика 11 клас

Course

Математика 7 клас

Математика 7 клас

Course

Математика 5 клас

Математика 5 клас

Course

Възрастова група 3 - 4 клас

Възрастова група 3 - 4 клас

Course

Възрастова група 5 - 6 клас

Възрастова група 5 - 6 клас

Course

Възрастова група 7 - 8 клас

Възрастова група 7 - 8 клас

Course