Налични курсове

Самозаписване

English grammar 8 class

English grammar 8 class

Course

Level A1

Level A1

Курсът е проектиран за учениците от 8 клас които са състезатели, с ...
Course
Самозаписване

Сборник задачи и тестове

Сборник задачи и тестове

Course
Самозаписване

Електричество и магнетизъм

Електричество и магнетизъм

Course
Самозаписване

Светлина и звук

Светлина и звук

Course
Самозаписване

От атома до космоса

От атома до космоса

Course
Самозаписване

Начален преговор

Начален преговор

Course

Годишен тест

Годишен тест

Course
Самозаписване

Физични явления - начален преговор

Физични явления - начален преговор

Course
Самозаписване

Система SI

Система SI

Course
Самозаписване

Някои основни физични величини и закони в механиката

Някои основни физични величини и закони в механиката

Course
Самозаписване

Някои основни физични величини и закономерности при електричния ток

Някои основни физични величини и закономерности при електричния ток

Course
Самозаписване

Някои основни физични величини и закономерности при механичните трептения и вълни

Някои основни физични величини и закономерности при механичните трептения и вълни

Course
Самозаписване

Електрично поле

Електрично поле

Course
Самозаписване

Магнитно поле

Магнитно поле

Course
Самозаписване

Електромагнитна индукция. Променлив ток

Електромагнитна индукция. Променлив ток

Course
Самозаписване

Електромагнитни вълни

Електромагнитни вълни

Course
Самозаписване

Разпространение на светлината

Разпространение на светлината

Course
Самозаписване

Вълнови свойства на светлината

Вълнови свойства на светлината

Course
Самозаписване

Квантови свойства на светлината

Квантови свойства на светлината

Course
Самозаписване

Атоми и атомни преходи

Атоми и атомни преходи

Course
Самозаписване

Атомно ядро и ядрени реакции

Атомно ядро и ядрени реакции

Course
Самозаписване

Частици

Частици

Course
Самозаписване

Звезди, галактики, Вселена

Звезди, галактики, Вселена

Course
Самозаписване

Изходно ниво

Изходно ниво

Course

Начален преговор

Начален преговор

Course

Светлина

Светлина

Course
Самозаписване

Физика на микросвета

Физика на микросвета

Course
Самозаписване

Физически практикум

Физически практикум

Course
Самозаписване

Физически практикум

Физически практикум

Course
Самозаписване

Физически практикум

Физически практикум

Course
Самозаписване

Лабораторни упражнения

Лабораторни упражнения

Course

Компютърни модели-геометрична оптика

Компютърни модели-геометрична оптика

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Теми по години

Теми по години

Course
Самозаписване

Контролни работи - подбор

Контролни работи - подбор

Course
Самозаписване

11-12 клас

11-12 клас

Course
Самозаписване

Специална тема

Специална тема

Course
Достъп като гостСамозаписване

11-12 клас

11-12 клас

Course
Самозаписване

Специална тема

Специална тема

Course

7 - 8 клас

7 - 8 клас

Course

9 - 10 клас

9 - 10 клас

Course

11 - 12 клас

11 - 12 клас

Course

5 - 6 клас

5 - 6 клас

Course

7 - 8 клас

7 - 8 клас

Course

9 - 10 клас

9 - 10 клас

Course

11 - 12 клас

11 - 12 клас

Course

5 - 6 клас

5 - 6 клас

Course
Самозаписване

7 - 8 клас

7 - 8 клас

Course
Самозаписване

9 - 10 клас

9 - 10 клас

Course
Самозаписване

11 - 12 клас

11 - 12 клас

Course
Самозаписване

7 - 8 клас

7 - 8 клас

Course
Самозаписване

9 - 10 клас

9 - 10 клас

Course
Самозаписване

11 - 12 клас

11 - 12 клас

Course
Самозаписване

ДЗИ по години

ДЗИ по години

Course
Самозаписване

Учебници по физика

Учебници по физика

Course

Сборници по физика

Сборници по физика

Course

Книги по математика

Книги по математика

Course

Папки за школата по физика

Папки за школата по физика

Course

Енциклопедии

Енциклопедии

Course
Самозаписване

Международна система измервателни единици SI

Международна система измервателни единици SI

Course

ФИЛОСОФИЯ 8 клас

ФИЛОСОФИЯ 8 клас

Course
Самозаписване

Информатика 11 клас Модул 1 и 2

Информатика 11 клас Модул 1 и 2

Course
Самозаписване

CodeRunner test

CodeRunner test

Course

8 клас Информатика

8 клас Информатика

Course
Самозаписване

Информатика 12 клас профил

Информатика 12 клас профил

Course
Самозаписване

Информатика 11 клас профил

Информатика 11 клас профил

Course

Дигитални компетентности ДЗИ 2024

Дигитални компетентности ДЗИ 2024

Course
Самозаписване

ИТ 12 Модул 4 РПКИТ

ИТ 12 Модул 4 РПКИТ

Course
Самозаписване

Информационни технологии 9 клас

Информационни технологии 9 клас

Course
Самозаписване

8 клас Информационни технологии

8 клас Информационни технологии

Course
Самозаписване

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Teacher: Vesela VangelovaTeacher: Panayot Tsenkov
Course
Самозаписване

Изкуствен интелект 2

Изкуствен интелект 2

Course

Информационни технологии

Информационни технологии

Course
Самозаписване

Изкуствен интелект

Изкуствен интелект

Course

Математика 11 клас

Математика 11 клас

Course

Математика 7 клас

Математика 7 клас

Course

Математика 5 клас

Математика 5 клас

Course

Възрастова група 3 - 4 клас

Възрастова група 3 - 4 клас

Course

Възрастова група 5 - 6 клас

Възрастова група 5 - 6 клас

Course

Възрастова група 7 - 8 клас

Възрастова група 7 - 8 клас

Course