XXVI ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV ДО XII КЛАС

    От 9 до 11 февруари 2007 г. в гр. Бургас и гр. Варна ще се проведат XXVI Зимни математически състезания за ученици от IV до XII клас и състезание по информатика за ученици от V до XII клас. В Бургас ще се проведе състезанието по математика за ученици от IV до VII клас, а във Варна ще се състезават VIII до XII клас, както и състезателите по информатика.
    В резултат на големите успехи на бургаските ученици в областта на математиката гр. Бургас от 1995 г. е домакин на този национален форум, редувайки се през година с гр. Плевен и гр. Русе.
ПМГ "Акад. Н. Обрешков" гр. Бургас е съорганизатор на мероприятието, в чиито организационен комитет за тази година са:
  • Мария Ценова - Зам. областен управител гр. Бургас
  • Доц. Д-р Таня Борисова - Началник на РИО гр. Бургас
  • Д-р Атанас Бошев- Зам. кмет на Община Бургас
  • Г-н Коста Папазов - Председател на СМБ- секция Бургас
    През миналата учебна 2005/2006 г. състезанието се проведе в градовете Плевен и Русе и нашият регион беше представен от ученици от ПМГ "Акад. Н. Обрешков" Бургас, които заеха следните призови места:

I място:
Димитър Куртев 4 клас
Стоян Ефтимов 5 клас
Александър Макелов      8 клас
Диляна Минчева 8 клас
II място:
Георги Вълчев 5 клас
Вероника Радулова     6 клас
Драгомир Кичев 8 клас
Георги Ставрев 11 клас
Деян Симеонов 11 клас
III място:
Павел Кишев 4 клас
Дончо Пенев 5 клас
Тодор Марков 5 клас
Галина Кирчева 5 клас
Давид Койчев 6 клас
Мартин Марков 9 клас
Йордан Димов 9 клас
Мартин Запрянов     10 клас