#

50 години
Профилирана природоматематическа гимназия

"Акад. Никола Обрешков"
Инвестирай в бъдещето си!

Юбилейно издание
Училищен вестник

2021


История

1971 година.

И тя като всяка друга има своите забележителни личности – творци, спортисти, хора на науката. И тя съхранява спомен за много и разнообразни събития.

Тя ражда едно училище. На 27 май със заповед на Министерството на народната просвета в град Бургас е открита Математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“. Това казват фактите. А зад тях говорят спомени, надежди, усилия, поставени и постигнати цели, безброй поводи за гордост.

Раждането на едно училище не е „струпване“ на класни стаи, чинове и учителски катедри. Защото училищната сграда е сиротна без хората, без детския смях, без младежките усмивки, без ентусиазъм, фантазия и професионализъм. Такова благородно дело е съграждането на Математическата гимназия на Бургас – изградена от мечти, от неповторим дух, превърнат в традиция, която се предава с любов и упоритост на поколенията. Вече 50 години.

Гимназия, която достойно носи името на академик Никола Обрешков – забележителен математик, плодотворен учен с международно признание и с огромен принос към развитието на математическите науки.

Първоначално в нея се обучават 320 ученици в 12 паралелки от VIII, IX, X клас. Учителският колектив наброява 27 преподаватели, а първият директор на гимназията е Иван Стайков.

От 1974 година патронният празник на училището започва да се чества на 6 март - рождения ден на академик Обрешков.

През септември 1983 в гимназията има експериментален прием на две паралелки ученици от седми клас. Тогава се създава на учебно–професионална квалификация – оператор-програмист на ЕИМ.

През следващата учебна година започват да действат математически школи с ученици от трети, четвърти, пети и шести клас. Изгражда се и самостоятелен електронно-изчислителен център с 29 компютъра.

Още една година по-късно се приема и първата паралелка с профил „Биология”.

През септември 1987 първият директор г-н Стайков бива наследен от Марчо Друмев, а 1988 година е тази, в която училището променя името си на Природоматематическа гимназия. Въвежда се и засилено обучение по английски език. Открива се паралелка с профил „Физика”.

Стартира програма за работа с изявени и талантливи ученици по математика, като най-малките ученици в гимназията вече са петокласници.

През 1998 година за трети по ред директор на гимназията е назначен Станчо Славов.

Настоящият директор Красимир Стоянов е ръководител на училището от 2013 година.

През 2016 година гимназията добави още една буквичка "П" към името си и вече се нарича Профилирана природоматематическа гимназия.

В половинвековното си съществуване гимназията обединява хиляди хора – учители, служители, ученици, техните родители, и създава общност, обвързана с позитивното и съзидателно стремление да се пази и защитава името на НАШЕТО училище. И всеки член на тази общност последователно, упорито и с достойнство следва примера на патрона на училището. Преодолява предизвикателства, оставя отпечатък, влага душа, сърце, усилия и знания.

Академик Никола Обрешков
 
Сградата на гимназията
 
Сградата на гимназията
 
Сградата на гимназията