#

Ученически проекти

Някои ученически проекти през изминалата учебна година

Тук ще откриете някои разработки на ученици с учебна цел, както и други, посветени на годишнината на гимназията ни.

#