#

Филм

50 години ППМГ

Учениците от 12д клас създадоха този филм, посветен на гимназията, нейните ученици и учители и хората, които я подкрепят.