Правилници

Правилник за дейността на ППМГ_2023_2024

Правилник_безопасни_условия_2023_2024

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Единни училищни правила за действия при насилие, тормоз, инцидент и други критични ситуации

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС)