Правилници

Правилник за дейността на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ през учебната 2022-2023 г.

Правилник безопасни условия на труд и учене 2022-2023 г.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Единни училищни правила за действия при насилие, тормоз, инцидент и други критични ситуации

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС)