НВО – VII клас

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

НВО – VII  клас – модел на изпита за 2022-2023 г.; тестове и отговори по години

Инструктажи и Правила за информационна сигурност

График на дейностите