Учители

 • Български език и литература
  • Ана Илиева
  • Анна Николова
  • Василена Джамбазова
  • Велидара Василева
  • Димитринка Вълчева
  • Дорета Стефанова
  • Калина Тодорова
  • Невена Господинова-Димитрова
  • Силвия Христова
  • Теодора Пасева
 • Английски език
  • Боряна Василева
  • Веска Ангелова
  • Галина Александрова
  • Еница Кърпичева
  • Зорница Хараламбиева
  • Катя Мицова
  • Мария Палова
  • Михаела Чанева
  • Нина Додева
  • Тетяна Йорданова
  • Юлияна Кънчева
 • Немски език
  • Апостол Костадинов
  • Стела Иванова
 • Руски език
  • Красимира Миркова
  • Ренета Жечева
 • Математика
  •  Ана Калчева
  • Анелия Иванова
  • Виолета Тодорова
  • Ганка Вътева
  • Гергана Николова
  • Динко Раднев
  • Йовка Милушева
  • Красимира Димитрова
  • Магдалена Янева
  • Милена Башова
  • Милена Андонова
  • Нели Каналева
  • Нели Чонгова
  • Петя Димова
  • Светлана Димова
  • Славка Томова
  • Татяна Иванова
 • Информатика и ИТ
  • Александър Иванов
  •  Алиса Попова
  • Антоанета Вълкова
  • Атанас Николов
  • Весела Вангелова
  • Ирина Кънчева
  • Нина Илиева
  • Панайот Ценков
  • Соня Димова
  • Таня Евтимова
  • Тодорка Трифонова
 • Физика
  • Георги Стойчев
  • Мариана Анастасова
 • Химия
  • Антоанета Великова
  • Румяна Щерионова
  • Тодорка Вълкова
 • Биология
  • Даниела Стоянова
  • Елена Костадинова
  • Елена Станчева
  • Илиана Димитрова
 • Философия
  • Дарина Илиева
  • Теодора Янева
 • История
  • Гергана Георгиева- Статева
  • Димитрина Русинова
  • Петко Иванов
 • География
  • Велимир Иванов
  • Станислава Ангелова
 • Избразително изкуство
  • Дончо Коев
 • Музика
  • Кямил Кямил
 • Физическо възпитание и спорт
  • Захари Чекичев
  • Катя Черникова
  • Красимира Янева
  • Светла Петканова
  • Цветан Делчев
 • Технологии и предприемачество
  • Стоян Праматаров
 • Педагогически съветник
  • Венета Колева
 • Психолог
  • Антоанета Димчева

Вашият коментар