Контакти

За връзка с ръководството на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ можете да използвате следните телефони и e-mail адреси:

Длъжност Телефон
Директор 056/810082
Зам. директори по УД 056/810096
Зам. директор по АСД 0882666647
Канцелария 056/810083
Домакин 056/530690
Педагогически съветник 056/800543

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КАНЦЕЛАРИЯТА 

за ученици и родители

I – ва учебна смяна 9:00 – 13:00 часа

II – ра учебна смяна 13:30- 17:00 часа

Адрес: Бургас 8000, бул. Стефан Стамболов 19

E-mail на училището: [email protected]

Директор:  Соня Димова [email protected]

Зам. -директор по УД: Красимира Димитрова [email protected]

Зам. -директор по учебна дейност: Тодорка Вълкова [email protected]

Зам. -директор по АСД: Станимир Баев [email protected]

E-mail за предложения и идеи към училищното настоятелство: [email protected]