Георги Първанов

Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи млади приятели,

Изключително ми е приятно да ви поздравя с 35-годишнината от създаването на вашата гимназия. В този ден, когато тържествено отбелязвате юбилея на своето любимо училище, искам да пожелая на неговите възпитаници да овладяват знанията със самочувствие, осъзнали своя потенциал и възможности. В ПМГ „Академик Никола Обрешков“ са създадени всички условия за това. Гимназията разполага с кабинети по химия, физика и биология с богат опит, които осигуряват качествена общообразователна подготовка на своите ученици. Похвално е, че в гимназията възрожденската всеотдайност на професията се съчетава с ново отношение към младия човек като партньор в процеса на придобиване на знания и умения. Създадената обстановка на взаимно уважение и доверие между ученици и учители е предпоставка за постигане на добри резултати в усвояването на учебния материал. Убеден съм, че голяма част от възпитаниците на гимназията успешно продължават образованието си в областта на математическите и природните науки.

Радостно е, че се включвате активно в отбелязването на значими дати от нашия календар, защото преди да станем европейци, трябва да бъдем добри българи, които познават, съхраняват и тачат своите уникални история и култура. Приемете специалните ми поздрави за проведената по повод годишнината от обесването на Апостола кръгла маса на тема „Приносът на Васил Левски в националноосвободителното движение в България“.

Като образователна институция Природоматематическата гимназия „Академик Никола Обрешков“ има своето достойно място сред сродните училища. За сравнително кратката й история са постигнати значителни резултати. Наред с учението се отделя внимание и на спорта, и на извънкласните занимания. Изпълнението на свързаните с тях задачи и проекти провокира творческото мислене на учениците и им позвола да разширяват своите интереси и способности. Нашата стра има нужда от умни, образовани и амбициозно млади хора, готови и способни да реализират придобитите знания и умения като граждани на обединена Европа. Не се съмнявам, че завършилите Природоматематическата гимназия в Бургас са подготвени да бъдат такива.

Пожелавам здраве и успех на всички, съпричастни към празника на Придоматематическата гимназия „Академик Никола Обрешков“.

7 март 2006 г.

 

Вашият коментар