СТЕМ център

Стратегия за развитие на STEM

Всички новини относно нашия СТЕМ център

Навръх 51-годишнината на гимназията бе открит нашият СТЕМ център.

Той е с профил природни науки, изследвания и иновации. Реализиран е по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Високотехнологичният и иновативен център е оборудван със съвременни уреди и апарати за обучение по математика, физика и биология. Разполага с модерно оборудване и образователен софтуер, който позволява на учителите да създават уроци, фокусиращи интереса на учениците към изучаваните предмети.

В изследователския център има обособени кътове за самостоятелна работа на учениците, за прожекции, експериментална работа и наблюдение. Целта ни е учебното съдържание да интегрира знания по природните науки, технологиите и математиката.

За лого на центъра училището организира конкурс сред учениците си, който бе спечелен от Татяна Христова Петрова от 11А клас.

Първите проекти, които учениците разработиха във веднага станалия им любим център са:

1. „Автоматична нощна лампа“

2. „H2O”3.Проект „Интелигентно напояване”

4.  „RoboHandsAI“

5. „Изследване на хранителни продукти”

6. „Светлинни сигнали“

7. „Определяне на митотичен индекс”

8. „Определяне на ЕДН и r на източник на напрежение“