Прием – 8 клас

Записването на

приетите ученици в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година

ще се извършва

на 4, 5 и 6 юли 2018 г.

от 9:00 до 18:00 часа в стая 205

При записване на ученика се  попълват следните документи:

  • заявление по образец; (!!! за паралелките математически науки с английски език: в заявлението се упоменава желанието за изучаване на ІІ чужд език от ІХ клас – руски или немски език);

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

ПРИРОДНИ НАУКИ

  • декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни;

декларация_лични_данни_за_2018-2019

  • декларация – съгласие за обработване на лични данни;

декларация-обработка на лични данни

  • заявление за избор на спортни дейности за учебната 2018/2019 година.

заявление-спортни дейности

Необходими документи, които трябва да представи ученика при записване:

  • Свидетелство за основно образование, завършено през учебната 2017/2018 година (оригинал);
  • от 18.09. до 21.09.2018 г. да представи в медицинския кабинет на гимназията, талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика, издаден от личния лекар.

 


КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ

(за учениците, завършващи VІІ клас в ППМГ – Бургас през 2017/2018 учебна година)

график_дейности_май_2018

КОДОВЕ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ_7_Клас_1_и_3_Класиране

ЗАЯВЛЕНИЕ_7_Клас_2_Класиране

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ

(за учениците, завършващи VІІ клас в ППМГ – Бургас през 2016/2017 учебна година)

график_май_2017

За учебната 2016/2017 година в осми клас ще бъдат приети
следните паралелки:

  • 4 паралелки по 26 ученици – математика с английски език
  • 1 паралелка от 26 ученици – информатика с английски език
  • 1 паралелка от 26 ученици – биология с английски език

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ (за учениците, завършващи VІІ клас в ПМГ – Бургас през 2015/2016 учебна година)

 

 

Вашият коментар