Прием – 8 клас

ПРИЕМ 2022/2023 година

Записването на  приетите ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година

ще се извършва на:

14 юли 2021 г. от 8:00 до 18:00 часа

15 юли 2021 г. от 8:00 до 18:00 часа

16 юли 2021 г. от 8:00 до 13:00 часа

в стая 102

При записване на ученика се  попълват следните документи:

  • заявление по образец; (!!! за паралелките профил математически с английски език: в заявлението се упоменава желанието за изучаване на ІІ чужд език от ІХ клас до XII клас – руски или немски език);
  • декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни;
  • декларация – съгласие за обработване на лични данни;
  • заявление за избор на спортни дейности за учебната 2021/2022 година.

Необходими документи, които трябва да представи ученика при записване:

  • Свидетелство за основно образование, завършено през учебната 2020/2021 година (оригинал);
  • от 16.09. до 20.09.2021 г. да представи в медицинския кабинет на гимназията, талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика, издаден от личния лекар.