За учениците

Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси на Министерство на образованието и науката за учебната 2023/2024 г. Информация за условията за участие в изявите са публикувани на интернет страницата на Националния дворец на децата: www.npc-bg.org.

Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ)

Децата и техните лични данни