Директор

МИЛЕНА АНДОНОВА

Вр.и.д. директор

на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Образование:

2019 година

Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, гр.Бургас

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

ЧЕТВЪРТА ПКС

2017 година

СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

ПЕТА ПКС

1991-1996 година

СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София

Факултет по математика и информатика

Магистър

Специализация: „Информационни технологии в образованието“

Специалност: Информатик;

Учител по математика;

Учител по информатика

1986-1991

ПМГ „Акад.Никола Обрешков“, гр.Бургас