Директор

 

Красимир Стоянов

 

Завършил специалност „Българска филология” през 1989 г. във ВТУ  „Св.св.Кирил и Методий”. Работи като учител по български език и литература в СОУ „Константин Преславски”-Бургас, през периода 1989 г. – 1994 г. От 1994 г. е пом.-директор по УД на СОУ „Константин Преславски” и директор. От 10.09.2012г. е пом.-директор по УД на ПМГ „Акад. Никола Обрешков”. От 2013 г. е назначен за директор на ПМГ – Бургас.