История

1971/72 учебна година

Със заповед N 9-4 от 27 май 1971 г. На Министерството на народната просвета в Бургас се открива Математическа гимназия. В нея се обучават 320 ученика в 12 паралелки от VIII, IX, X клас. За директор е назначен Иван Стайков.

Учителския колектив наброява 27 човека. По негово предположение, с указ на Президиума на Народното събрание, за патрон на гимназията е определен академик Никола Обрешков.

1972/73 учебна година

На 23 май 1973 година се приема знамето на гимназията. Училището отбелязва за първи път патронния си празник.

1974/74 учебна година

От 1974 г. Патонният празник на училището започва да се чества на 6 март / рожден ден на акад. Н. Обрешков/ .

1980/81 учебна година

За 10 години равносметката е: 800 завършили тригодиншния курс на обучение. 104 от тях са носители на златни и сребърни значки от МНП, а 91% продължават образуванието си във ВУЗ.

1983/84 учебна година

Прием на ученици от седми клас – две паралелки. Създаване на учебно – професионална квалификация – оператор-програмист на ЕИМ.

1985/86 учебна година

Създаване на математически школи с ученици от трети, четвърти, пети и шести клас към гимназията. Изграждане на самостоятелен електронно-изчислителен център с 29 компютъра.

1986/87 учебна година

Прием на ученици в паралелка с профил „Биология”.

1987/88 учебна година

За директор е назначен Марчо Друмев. Преместване на МГ в сградата на ОУ „Братя Миладинови”.

1988/89 учебна година

Със заповед на МНП от 01.09.1988 г. Бургаската МГ е обявена за Природоматематическа Гимназия. Въвежда се засилено обучение по английски език. Открива се паралелка с профил „физика”. Стартира програма за издирване и работа с изявени и талантливи ученици по математика.

Започва прием на ученици в V клас.

1992/93 учебна година

От 11.09.1992 г. ПМГ отново се премества в сградата на ул. „Стефан Стамболов” N 19 – известна в Бургас като бившата Първа гимназия, където се намира и досега.

1994/95 учебна година

Разкрита е втора паралелка с профил „биология”. Преустановен е приемът на ученици в паралелката с профил „физика”.

1998/99 учебна година

За директор е назначен Станчо Славов.

2000/01 учебна година

Закрита е втората паралелка с профил „биология” и е разкрита паралелка с профил „информатика”.

2002/03 учебна година

Открита е паралелка с профил „математика с немски език”. Въведен е XII клас.

2005/2006 учебна година

Приета е втора паралелка в V клас.

2008/2009 учебна година

Открита е трета паралелка в V клас

2008/2009 учебна година

Открита е четвърта паралелка с прием „математика с английски език“ в VIII клас

 

Вашият коментар