Награда „Неофит Рилски“ на Министъра на образованието и науката за Петя Лазарова

Нашият дългогодишен изявен учител по биология Петя Лазарова бе удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министъра на образованието и науката, което се присъжда за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова […]

ПРИЕМ В V КЛАС

Уважаеми родители, за участие в прием за V клас за учебната 2022/2023 г. са необходими следните ДОКУМЕНТИ Заявление – по образец. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование. […]