Международен майсторски клас в ЦЕРН

Гордеем се с Вас, деца!

През 2021г. български гимназисти са поканени за участие в международен майсторски клас в ЦЕРН – най-големият ускорител на елементарни частици в света,намиращ се в гр.Женева.
Събитието се организира от Физическия факултет на СУ,Института за ядрени изследвания на БАН, Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“.
Тази година класът ще се проведе онлайн.
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ се представя от 11 ученици. Водещ принцип при избора е техният интерес към физиката.
След уводни лекции по теория на елементите частици, описание на един от детекторите на ускорителя- CMS и обяснение на методиката на изследванията, учениците сами ще направят оценка на данни от експеримента.
Получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН.
За успешно участие учениците ще получат сертификати.