СИЛАТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

50– годишен юбилей
Линк към теста:
 
 
Успех, деца!
 
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Методическото обединение по природни науки към ППМГ „Акад. Никола Обрешков“
гр. Бургас организира състезание „Силата на природните науки“ за ученици 10-12 клас.
Отправяме поканата си към ученици с изявен интерес в сферата на биологията и
химията, които да покажат своите знания и компетентности в онлайн състезание,
посветено на 50-годишния юбилей на гимназията.
Форматът на състезанието „Силата на природните науки“ включва общо 24 задачи с
избираем отговор т.е. 12 задачи по Биология и ЗО и 12 задачи по Химия и ООС.
Времето за работа е 60 минути.
Състезанието ще се проведе на 22 април 2021г. с начален час 14.00 часа. Не е
необходимо да се записвате предварително и да внасяте такса.
Линк към теста ще бъде публикуван на сайта на гимназията и ще се активира в
посоченото време.
Предизвикваме ви да участвате!