Национален ученически форум

Съобщения

С началото на новата учебна година продължава поредицата от онлайн срещи за
открит диалог по отношение на това, как младите хора искат да видят подобрено училището си –
като съдържание на учебния материал, методи на обучение, интересни занимания, здравословна
среда за прекарване на свободното време в него, за надграждане на познанията си и увеличаване
на контактите и взаимодействието със съученици и учители.
Чрез съвместната инициатива на Фондация „ЕкоОбщност“, Асоциация на Центровете за
подкрепа за личностно развитие в България и Асоциация „Български детски младежки
парламент“ до ноември тази година ще се събират предложения и ще се провеждат срещи с ученици от 8-12 клас, които могат да споделят идеи и имат желание да не са пасивни и критични
наблюдатели, а посланици на промяна!

Целият текст на съобщението може да намерите тук>>ПОКАНА