Твоите най-важни права и отговорности като дете

Без категория

Уважаеми ученици,

Във връзка с Образователна програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, Административен съд – Видин, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Кула и Районен съд – Белоградчик са създали образователен филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“. Филмът е подходящ за ученици от средното образование. Той съчетава по балансиран начин правата и отговорностите на децата и разкрива тяхната взаимна обвързаност. Поставен е акцент върху необходимостта от специални гаранции и грижи за децата, върху равенството на правата на децата, цененето на човешкото достойнство и толерантността. Умело е представено и значението на административното правосъдие.

Линкове за филма „Твоите най-важни права и отговорности като дете“:

https://drive.google.com/file/d/1fiHMsGLGX7ArEeoTFqyIubRsf1tDorEa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1juz0ZJySRsXSOYvFo2cynpLFnfgLjdLE/view?usp=sharing

Филмът може да бъде полезен както за учениците, включени в програмата на ВСС, така и за целите на гражданското образование.