Училищното настоятелство ще награди изявени ученици

Гордеем се с Вас, деца!

Настоятелството към ППМГ „Академик Никола Обрешков“ с председател Владислав Маринов винаги е изпълнявало своята основна цел, която е подпомагане, подкрепа и съдействие за развитието на нашата гимназия и нейните възпитаници. С огромно внимание настоятелите следят успехите и нуждите на нашите талантливи ученици и във всеки един момент са готови да помогнат.

На 15 юни 23 г. от 17:30 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, УН организира тържествено награждаване на победители в международни и национални състезания.

Поканата е и към всички, съпричастни към успехите на нашите деца!