Проект по Еразъм в Севиля

Без категория

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас като партньор на МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив – координатор на консорциум в Акредитация по Еразъм+ в сектор „Училищно образование“, се включи в обучителна програма за ученици и учители, осигурена от Euromind в град Севиля по

Проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000066411

В обучението участваха две групи по 10 ученици от IX и XI клас.

Първата група се включи в мобилността в периода 3-11 юли, а втората в периода 18-26 юли. В обучения за учители участват четирима педагогически специалисти от гимназията, един в периода 18-26 юли, трима в периода 3-11 август.

Учениците и учителите изразиха своето задоволство от обучението и възможността да се потопят в атмосферата на невероятно красивата Севиля.