НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АБСТРАКТНО ИЗКУСТВО И ЖИВОПИС “ЛОРА ЯНЕВА“

Състезания

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС
ОБЩИНА СРЕДЕЦ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ
СЕМЕЙСТВОТО НА ЛОРА ЯНЕВА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АБСТРАКТНО ИЗКУСТВО И ЖИВОПИС “ЛОРА ЯНЕВА“
Конкурсът се осъществява с подкрепата на семейството на Лора Янева
Конкурсът има за цел да подаде ръка на младите таланти като им даде шанс за
изява и им позволи да покажат своя талант пред широка и разнообразна аудитория.