„История и дейност на 11-та Айтоска дружина“

Гордеем се с Вас, деца!

Шестата научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) беше открита от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова и зам.-председателя на БАН чл.-кор. Костадин Ганев. Двудневният форум се проведе на 28-29 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ и е посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките.

Повече от 50 ученици участваха в шестата сесия на УчИ-БАН. Проектите им са от всички научни направления и са допуснати до участие в сесията след преценка на жури. Проектът на Ангел Тодоров, ученик от XII в клас в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас, на тема „История и дейност на 11-та Айтоска дружина“ беше допуснат от експертното жури до представяне в Шестата научна сесия. На 28 ноември той защити успешно своя проект, а авторитетното жури с председател проф. д-р Йоана Спасова-Дикова присъди награда на ученика Ангел Тодоров за оригинална историческа разработка и отлична работа с изворови материали.

Учениците, чиито разработки са отличени от журитата получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.