МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

Гордеем се с Вас, деца!

КЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

Виктор Петров Балтин

Гергана Мирославова Петрова

Милена Стоилова Петкова

Атанас Стоянов Хрисулев

Катя Иванова Николова

Клементина Даниелова Георгиева

Борис   Велков Гергинов

Марина Паскалева Апостолова

Велизар Станиславов Чиликов

Аляра Алканова Махмудова

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, ДЕЦА! И ПОСТИГАЙТЕ НОВИ УСПЕХИ!