Състезание по математика и информатика

Уважаеми ученици и родители, Училищното настоятелство и обединенията по математика и информатика към ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас, организират математическо състезание за ученици от 4., 7. и 10. клас […]

Важно!

Уважаеми родители, ученици и колеги, Във връзка с възстановяването на присъствените учебни занятия от 7.12.2021 г., Ви информирамe, че: Присъствено ще се обучават учениците, които: Притежават сертификат (валиден документ) за […]

Погребението на г-н Красимир Стоянов ще бъде днес, понеделник 23.08.2021 г., от 15:00 часа, на Централни бургаски гробища.

Тъжна вест!

Уважаеми колеги, родители, ученици, С огромна скръб ви съобщаваме, че днес ни напусна директорът на ППМГ „Академик Никола Обрешков“- отдаден на работата си ръководител, отличен професионалист, прекрасен педагог и преди […]