Резултат от проведения изпит за свободно място в XI клас

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с обявеното свободно място за ученик в XI клас, профил природни науки, за учебната 2022/2023 година Ви уведомяваме, че резултатите от проведения на 05.09.2022 […]

Прием в V клас

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че за учебната 2022/2023 година се освободи едно място за ученик в V клас. Поканен за записване е ученикът Кристиан Андреев Донев, който е № 79 […]

Резултати от проведения на 25.08.2022 изпит за прием в IX клас

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с обявеното свободно място за ученик в IX клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ за учебната 2022/2023 година, Ви уведомяваме, че резултатите от проведения […]