ВАЖНО!

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с постъпили указания от г-жа Мариана Лозанова- началник на отдел „Контролни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“ на министерството на науката и образованието, Ви […]

СВОБОДНО МЯСТО

На основание чл. 40й, ал. 3 от Наредба № 10 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование ОБЯВЯВАМ едно свободно място за ученик в […]

Резултат от проведения изпит за свободно място в XI клас

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с обявеното свободно място за ученик в XI клас, профил природни науки, за учебната 2022/2023 година Ви уведомяваме, че резултатите от проведения на 05.09.2022 […]