Съобщение за прием в 5 клас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС в ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас за учебната 2022/2023 година С решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, описано в […]