Нов успех за Профилирана природоматематическа гимназия ,, Акад. Никола Обрешков”

Гордеем се с Вас, деца!

На 28.02 .2021г. се проведе областният кръг на  Националната олимпиада по история и цивилизация. За всички възрастови групи форматът на олимпиадата е тест, включващ две части :  

първа част – задачи със свободен  отговор за анализ на исторически документи , историческа карта, изображения, статистически данни и др. ;

втора част – създаване на писмен исторически текст.

Благодарим на всички наши ученици, които въпреки необичайните условия, участваха в олимпиадата  и защитиха достойно името на ППМГ „ Акад. Никола Обрешков“- град Бургас!

Национален кръг на олимпиадата се провежда в 3 възрастови групи –  VII клас, X и XII клас.

До него се допускат ученици с резултат над 65т. от общо 80т. и след одобрение от Националната комисия.

Иванина Атанасова Кошничарова от 10.б клас и Георги Николаев Атанасов от 12.а клас от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас са  единствените  ученици  от Бургаска област, класирани за Националния  кръг на олимпиадата по история и цивилизация в техните  възрастови групи. 
Георги  е сред 19 ученици от 12. клас , а Иванина е сред 21 ученици от 10.клас в  цялата страна, класирани за Националния  кръг.

Поздравления за Иванина и Георги!

 Пожелаваме им успешно представяне!

 Нека  успехът да ги съпътства навсякъде!