Науката ни извисява, науката е дълг свещен!

Гордеем се с Вас, деца!

Това са те!

Класирани за национален кръг по математическа лингвистика

Прекрасни момичета и момчета на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ гр. Бургас, Вие сте повод гордост!

  1. Ангел Антонов Христов 8 клас
  2. Ванеса Ангелова Калинкова 8 клас
  3. Ивайла Недялкова Жекова 8 клас
  4. Йоана Орлинова Младенова 8 клас
  5. Мартин Александров Макелов 8 клас
  6. Петко Валериев Лазаров 8 клас
  7. Ана Димитрова Димитрова 8 клас
  8. Сияна Тодорова Майсторова 8 клас
  9. Борис Велков Гергинов 9 клас
  10. Марина Паскалева Апостолова 9 клас
  11. Клементина Даниелова Георгиева 9 клас
  12. Аляра Алканова Махмудова 9 клас
  13. Александър Делянов Раднев 10 клас
  14. Русана Георгиева Тончева 10 клас
  15. Богдан Любомиров Данев 10 клас
  16. Елица Стоянова Георгиева 10 клас
  17. Татяна Христова Петрова 10 клас
  18, Гергана Мирославова Петрова 11 клас
  19. Катя Иванова Николова 11 клас
  20. Атанас Стоянов Хрисулев 11 клас
  21. Милена Стоилова Петкова 12 клас

Скъпи ученици, пожелаваме Ви още много успехи, покорени върхове и сбъднати мечти!