Програма „Еразъм+“

Erasmus+, За учители, Съобщения

Уважаеми колеги, 

Към 07.02.2022 г. е публикувана Национална покана за подаване на предложения за
проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал по Ключова дейност 1
„Образователна мобилност за граждани“. Крайният срок за подаване на предложенията от
кандидатстващите институции е 23 февруари 2022 г.

Подробности относно поканата за участие по проекта можете да прочетете тук.