ЕРАЗЪМ+ в гр. Вроцлав, Полша

Проекти, Съобщения

В периода 21.11-27.11 2021г. се осъществи първа мобилност по проект DISCOVER AND CARE ABOUT YOUR NATURAL SURROUNDINGS № 2020-1-ES01-KA229-081832_4 по програма Еразъм + в гр. Вроцлав, Полша.

Участваха ученици от Полша, България, Испания, Гърция и Румъния. Учениците Неда Боева, Гергана Шойлева, Габриела Кичукова, Нела Хорозова и Стиляна Котакова от 11 клас представиха успешно ППМГ „Акад. Н.Обрешков“ гр. Бургас.

Бяхме сърдечно посрещнати от ученици, учители и учителско ръководство в Liceum Ogolnoksztalcace nr VII im.K.K.Baczynskiego.

Всяка една от участващите страни представи своята държава, град и училище, както и национален или природен парк. Разгледахме забележителностите на гр. Вроцлав и посетихме природния парк “Góry Stołowe”.

Срещата завърши с много позитивни емоции, незабравими преживявания и нови приятелства и даде добър старт за по-нататъшните дейности по проекта.